U Bruxellesu održan simpozij 'Promicanje paketa kružnog gospodarstva: prema održivoj budućnosti u Europi'

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/57ee2c8d859ac.jpg

U organizaciji Public Policy Exchangea danas je u Bruxellesu održan simpozij 'Promicanje paketa kružnog gospodarstva: prema održivoj budućnosti u Europi' na kojem je sudjelovala pomoćnica ministra za održivo gospodarenje otpadom Lidija Runko Luttenberger.

Sudionici simpozija istaknuli su da cirkularna ekonomija čini gospodarstvo održivijim i smanjuje negativan utjecaj na okoliš kroz bolje upravljanje resursima. Istovremeno ono omogućava gospodarskim subjektima da postanu konkurentniji zbog boljeg gospodarenja sirovinama te smanjuje ovisnost o uvozu.

'Ulaganje i inovacija u zelenu tehnologiju također omogućava nove gospodarske prilike i tržišta za europske tvrtki, posebno srednja i mala poduzeća, čime se stvaraju radna mjesta na lokalnoj, regionalnoj i transnacionalnoj razini' – kazala je pomoćnica ministra Runko Luttenberger.

Prelazak na kružno gospodarstvo je neupitan pa je na skupu naglašeno kako Europska komisija mora uz svoj zakonodavno paket razraditi i akcijski plan za njegovo brzo provođenje.

Od iznimne je važnosti i vizija životnog ciklusa za sve proizvode i usluge, od njihovog osmišljavanja pa do zbrinjavanja, te novi način projektnog vrednovanja koje bi sve više računa trebalo voditi o ekološkoj i društvenoj komponenti, a ne samo o financijskoj koristi.

U simpoziju su sudjelovali predstavnici nacionalnih parlamenata, državnih i regionalnih vlasti, Europskog ekonomskog i socijalnog vijeća, nevladinih organizacija, strukovnih udruženja,  gospodarskih komora, fondacija, sveučilišta, instituta i značajnih europskih proizvođača.

 Stranica