U Lipovljanima otvoreno reciklažno dvorište

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/581c7346f0154.jpg

Danas je u Općini Lipovljani otvoreno reciklažno dvorište vrijedno 1,8 milijuna kuna koje će lokalnoj zajednici omogućiti da kvalitetnije gospodari otpadom te znatno poveća količine odvojeno prikupljenog otpada.

Reciklažno dvorište je otvorio ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović u prisustvu župana Sisačko-moslavačke županije Ive Žinića, načelnika Lipovljana Maria Ribara i direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ljubomira Majdandžića.

'Projekte reciklažnih dvorišta poput ovog u Lipovljanima dosad je nacionalnim sredstvima financirao Fond za zaštitu okoliša. Novcem iz EU fondova sufinancirali su se samo projekti sanacije odlagališta otpada i velikih centara za gospodarenje otpadom. Naš cilj je da EU sredstvima ubuduće sufinanciramo projekte koji su znatno važniji za jačanje sustava odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja. Prije svega tu je riječ o projektima reciklažnih centara sa sortirnicama i kompostištima, ali i reciklažnih dvorišta' – kazao je ministar Slaven Dobrović te najavio da će se uskoro raspisati javni poziv namijenjen gradovima i općinama za iskazivanje interesa za EU sufinanciranje projekata reciklažnih dvorišta.

Gradnju reciklažnog dvorišta Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je sa oko 78%. Ostatak novca potrebnog za realizaciju projekta osigurali su Sisačko-moslavačka županija i Općina Lipovljani.

Reciklažnim dvorištem upravljat će komunalna tvrtka Lipkom Servisi koja je u vlasništvu Općine. U prostoru reciklažnog dvorišta će se prihvaćati, balirati i privremeno skladištiti neopasni otpad. Dvorište ima kontejnere za papir, plastiku, staklo, tekstil, metal, elektronski otpad, a u posebnom dijelu bit će posude za ulja, nauljene krpe te mobilno spremište za akumulatore itd.

U okviru provođenja aktivnosti zaštite okoliša, u Općini Lipovljani su nabavljene i podijeljene kućanstvima posude za sakupljanje komunalnog otpada, postavljeno je šest kompleta zelenih otoka, te je nabavljeno specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. 

Proveden je i edukativni Projekt 'Zeleni Lipovljani' kroz koji su stanovnici naselja Lipovljani, Piljenice, Krivaj i Kraljeva Velika, školska i predškolska djeca educirani o značaju odvojenog sakupljanja otpada, održivog razvoja i zaštite okoliša.

U Općini Lipovljani očekuju da će se zahvaljujući svim tim aktivnostima količine odvojeno prikupljenog otpada s vremenom povećati i do 80%.

 Stranica