U Luxembourgu održan sastanak Vijeća ministara okoliša

Slika /slike/Vijesti/Luxembourg ENVI.jpg
Sastanak Vijeća EU ministara okoliša održan je danas u Luxembourgu. Republiku Hrvatsku predstavljao je veleposlanik Goran Štefanić, zamjenik stalne predstavnice Republike Hrvatske pri Europskoj uniji.

Glavne dvije točke Vijeća o kojima su EU ministri raspravljali bile su Uredba o europskom propisu o klimi te Zaključci Vijeća o bioraznolikosti.

Uredbom o europskom propisu o klimi utvrđuje se cilj klimatske neutralnosti Europske unije do 2050. godine koji se treba ostvariti na području EU, a njime su obuhvaćeni svi sektori i svi staklenički plinovi, a ne samo CO2. Utvrđuje se putanja napretka u smanjenju emisija stakleničkih plinova na razini EU-a, koja će pridonijeti postizanju klimatske neutralnosti EU-a do 2050. godine.

U okviru Uredbe navodi se i obvezujući cilj za smanjenje emisija stakleničkih plinova u EU za najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. koji je predložen kako bi se dostigla klimatska neutralnost do 2050. godine, ali o kojem se u okviru ovog sastanka neće odlučivati. Uzimajući u obzir nacionalne okolnosti i pazeći na pravednost i solidarnost, Republika Hrvatska podržava ambicioznost klimatskog cilja za 2030. godine.

Usvojeni su zaključci Vijeća o „Strategiji Europske unije o bioraznolikosti do 2030. – vraćanje prirode u naše živote“. Zaključcima Vijeća o bioraznolikosti obuhvaćene su sljedeće teme: potreba za hitnim djelovanjem, zaštita i obnova prirode u Europskoj uniji, omogućavanje transformacijske promjene te Europska unija za ambicioznu globalnu agendu za bioraznolikost.

Na sastanku je Republika Hrvatska iskazala podršku ostvarenju ključnih ciljeva Strategije te istaknula potrebu za implementacijom politike očuvanja bioraznolikosti u sve relevantne sektore kako bi se predloženi ciljevi ostvarili. Republika Hrvatska podržava zakonsku zaštitu najmanje 30% kopnenih i 30% morskih ekosustava u Europske unije, kao i važnost očuvanja ekološke povezanosti ovih prostora. Potrebno je jačanje napora u aktivnostima zaštite i obnove kroz poboljšanu provedbu i primjenu već postojećeg zakonskog okvira, strategija i akcijskih planova na razini EU-a i na nacionalnoj razini.

 

Stranica