U pripremi šest projekata sanacije odlagališta otpada, gradovima i općinama osigurano 100% sredstava

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/56448a9b8a675.jpg

'Za sanaciju odlagališta otpada gradovima i općinama osigurali smo 100% sredstava. To znači da građani neće snositi troškove sanacije, već smo novac osigurali iz EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Po tom modelu trenutno saniramo tri odlagališta otpada u Osijeku, Semeljcima i Samoboru čija vrijednost iznosi 73 milijuna kuna. U fazama odobrenja i pripreme projekta su još četiri sanacije odlagališta u Feričancima, Đurđenovcu, Donjim Andrijevcima i Vinkovcima vrijedne oko 57 milijuna kuna. Uz to, u idućih dana uručit ćemo odluku o financiranju sanacije odlagališta otpada u Rešetarima te smo osigurali novac potreban za sanaciju odlagališta u Umagu' – najavio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

Ministarstvo je pokrenulo sanacije odlagališta otpada po modelu u kojem je 85% sredstava osiguralo iz EU fondova, a preostalih 15% u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Po tom su modelu dosad odobrene tri sanacije odlagališta otpada. U rujnu je započela sanacija odlagališta Trebež u Samoboru vrijedna 65 milijuna kuna. Početkom godine otvoreni su radovi na sanaciji odlagališta Filipovica u Osijeku vrijedni 5,8 milijuna kuna i na sanaciji odlagališta Semeljci vrijedni 1,8 milijuna.

Ovih dana predstavnicima Općine Rešetari uručit će se odluka o financiranju sanacije istoimenog odlagališta otpada vrijedne 21 milijun kuna. U postupku odobrenja nalaze se još tri projekta sanacija odlagališta u Feričancima, Đurđenovcu i Donjim Andrijevcima koji su procijenjeni na 16,2 milijuna kuna. Poziv za dostavu prijedloga projekta sanacije odlagališta otpada u listopadu je uručen predstavnicima Grada Vinkovaca. Sanacija vinkovačkog odlagališta otpada Papuk procijenjena je na 47 milijuna kuna, a dostava prijedloga projekta očekuje se tijekom ovog mjeseca. Takav poziv uskoro će se uručiti i predstavnicima Grada Umaga. U planu je sanacija umaškog odlagališta otpada Donji Picudo-Istok vrijedna oko 17,2 milijuna kuna.

Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u Hrvatskoj je registrirano tristotinjak odlagališta otpada, od kojih je više od pola sanirano. Sva odlagališta otpada u Hrvatskoj sanirat će se i zatvoriti u roku od godinu dana po otvaranju centara za gospodarenje otpadom za pojedine županije. U planu je gradnja 13 centara za gospodarenje otpadom. Krajem srpnja s probnim radom krenuo je CGO Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji, a do kraja godine s probnim radom kreće i CGO Kaštijun u Istarskoj županiji. Raspisani su natječaji za izvođače radova na gradnji tri centra, za još jedan centar u planu je raspisivanje natječaja do kraja ove godine, a u pripremi je dokumentacija potrebna za prijavu za EU sufinanciranje za još šest centara.

 Stranica