Vlada RH dala suglasnost Ministarstvu za sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora

Slika /slike/Vijesti/1. pravo na pristup.jpg
Na 185. sjednici održanoj 17. listopada 2019. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, a u cilju sklapanja Ugovora o zakupu u razdoblju od 2020. do 2024. godine.
 
Naime, sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18)  i Uredbe o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba („Narodne novine“, broj 127/13) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je tijekom 2018. i 2019. godine u komunikaciji sa Ministarstvom državne imovine intenzivno radilo na pronalaženju rješenja za smještaj službenika i namještenika Ministarstva.
S obzirom da Ministarstvo državne imovine nema na upravljanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske površine veće od 5.000 kvadrata, temeljem članka 6. stavka 1. Uredbe dostavilo je ovom Ministarstvu suglasnost za nastavak pregovora o sklapanju novog Ugovora o zakupu.
 
Ministarstvo je istraživanjem tržišta prikupilo tri ponude za poslovne prostore koji odgovaraju zahtjevima i potrebama, te analizirajući cijenu najma, lokaciju, direktne troškove preseljenja (preseljenje uredskog namještaj, preseljenje računalne i druge vrste opreme, trošak dovođenja računalne opreme u funkcionalno stanje, vraćanja postojećeg prostora u prvobitno stanje, opremanje i uređivanje novog prostora) kao i ostalih nepredviđenih troškova, utvrdilo da je ostanak na postojećoj lokaciji svrhovito i ekonomično rješenje.
 
Predmet novog Ugovora s društvom Europolis Zagrebtower d.o.o je zakup uredskog prostora bruto površine 5.439,25 m2 zajedno s 51 parkirnim mjestom (49 unutarnjih i 2 vanjska), za razdoblje od listopada 2019. do listopada 2024. godine (60 mjeseci).
 
Sredstva za podmirenje obveza temeljem Odluke osiguravaju se na pozicijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, aktivnosti A576264 Administracija i upravljanje, u okviru izvora 11 Opći prihodi i primici, te na kapitalnom projektu K784022 Operativni program Konkurentnost i kohezija u okviru izvora financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj.
 
Naglašavamo kako je povećanje predmeta zakupa odraz promjena u djelokrugu i ustrojstvu Ministarstva u odnosu na stanje 2014. godine kada se sklapao trenutno važeći Ugovor. Naime, 2016. godine Ministarstvu je pripojena Uprava za energetiku i Uprava vodnoga gospodarstva, 2018. godine Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija te 2019. godine Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.
 

Stranica