Za vodnokomunalnu infrastrukturu Kaštela – Trogir 1,43 milijarde kuna

  • Slika /slike/Vijesti/IMG_3865.JPG
  • Slika

U Splitu su potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela – Trogir“. Potpisali su ih danas ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković i direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split Tomislav Šuta.

Projekt Kaštela - Trogir sufinancira se iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. gdje je Hrvatskoj za vodnokomunalne projekte na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava. Ovaj projekt vrijedan je 1,43 milijardu kuna i obuhvaća izgradnju sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje na području grada Kaštela i grada Trogira te izgradnju i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Razdoblje provedbe projekta je do prosinca 2023. godine.  Od navedenih 1,43 milijarde kuna ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1,15 milijardu kuna od čega 803,2 milijuna kuna čine EU sredstva. Preostalih 347,8 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode, svatko po 139,1 milijuna kuna, te Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split s 69,5 milijuna kuna.

„Stanovnici ovog područja dobit će nakon niz desetljeća mogućnost da se vodoopskrba i odvodnja reguliraju na pravi način“, kazao je ministar Ćorić prilikom potpisivanja ugovora naglasivši kako „slijedi puno važniji dio posla, a to je početak radova i realizacija projekta“.

Projektom Kaštela – Trogir na području Splitsko-dalmatinske županije izgradit će se 231 km sustava javne odvodnje i izvesti 8.613 priprema za kućne priključke. Osim toga,  izgradit će se 59,87 km novog sustava javne vodoopskrbe, rekonstruirati 65,41 km postojećeg, izvesti 1.640 priprema za kućne priključke te će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Divulje i izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Čiovo.

Također, u Splitu je potpisan Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području općine Lećevica u vrijednosti 16,1 milijuna kuna.

Gradnja vodnih građevina za potrebe vodoopskrbe općine Lećevica i Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici će, među ostalim, izgradnjom magistralnih cjevovoda, precrpne stanice i vodospreme, uz rekonstrukciju županijskih cesta, doprinijeti revitalizaciji tog područja.Stranica

Dokumenti