Zamjenik ministra okoliša, Hrvoje Dokoza, na ministarskim sastancima o klimatskim promjenama u okviru UN-ove konferencije u Bonnu

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/54e70fb04917f.jpg

UN-ova konferencija o klimatskim promjenama održava se od 4. do 15. lipnja u Bonnu, a u okviru konferencije 5. i 6. lipnja održat će se i rasprave na ministarskoj razini.

Desetodnevna konferencija prilika je za napredak u pregovorima o globalnom sporazumu o klimi za razdoblje nakon 2020. koji bi trebao biti finaliziran sljedeće godine te o mjerama za intenziviranje međunarodnih napora u borbi protiv klimatskih promjena do 2020.

Zamjenik ministra okoliša, Hrvoje Dokoza, 5. i 6. lipnja sudjeluje na dvama ministarskim događanjima u Bonnu. Danas se održava ministarski okrugli stol na temu smanjenja emisija stakleničkih plinova od strane potpisnica Kyotskog protokola. Pokušat će se pronaći odgovori na pitanje kako bi razvijene zemlje mogle povećati svoje napore u borbi protiv klimatskih promjena tijekom drugog obvezujućeg razdoblja Protokola iz Kyota, od 2013. do 2020. U petak se održava Ministarski dijalog u okviru Durbanske platforme koji se organizira na zahtjev nerazvijenih država i osobito malih otočnih država te EU. Sudionici sastanka razgovarat će o budućem globalnom sporazumu o klimi, kao i o tome kako bi sve zemlje mogle povećati svoje napore u pogledu mjera za razdoblje do 2020.

Republika Hrvatska podupire globalne napore vezane uz smanjenje emisija, a niskougljični razvoj vidi kao priliku za unapređenje gospodarskog razvoja i zapošljavanja. Hrvatska je država s niskim emisijama stakleničkih plinova, s emisijama po stanovniku među najnižima u EU.

Stajalište Republike Hrvatske je kako sve države trebaju ostvariti smanjenje emisija sukladno svojim odgovornostima i mogućnostima. Države koje u najvećoj mjeri doprinose emisijama te imaju i gospodarsku snagu za preuzimanje mjera moraju preuzeti i ambicioznije ciljeve.

U raspravama o klimatskom sporazumu za razdoblje nakon 2020. na bonnskoj konferenciji naglasak je na postizanju konsenzusa o podacima koje zemlje trebaju dostaviti pri predstavljanju prijedloga svojih doprinosa smanjenju emisija u skladu s budućim sporazumom, kako bi se ti doprinosi mogli razumjeti i preispitati.

Sve su se zemlje složile da će svoje doprinose predstaviti mnogo prije konferencije u Parizu koja će se održati u prosincu 2015. i na kojoj bi se trebao donijeti sporazum za razdoblje nakon 2020.Stranica