Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode, Hrvoje Dokoza, na sastanku Vijeća Europske unije za okoliš

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/54e70d23ccba8.jpg

Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode, Hrvoje Dokoza, danas sudjeluje na sastanku Vijeća Europske unije za okoliš u Luxembourgu. Na sastanku koji se održava pod grčkim predsjedanjem, uz ministre za okoliš zemalja članica sudjeluju i europski povjerenik za okoliš Janez Potočnik, europska povjerenica za klimu Connie Hedegaard i europski povjerenik za zdravlje Tonio Borg.

Ključne teme sastanka su mogućnost da države članice EU-a ograniče ili zabrane uzgoj GMO-a na svojemu teritoriju, Okvir politike za klimu i energiju od 2020.-2030. godine i paket mjera EU za čisti zrak u Europi.

Sastanak će započeti raspravom s ciljem postizanja političkog sporazuma po pitanju Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojim se izmjenjuje i dopunjuje postojeća Direktiva vezano za mogućnost da države članice ograniče ili zabrane uzgoj GMO-a na svom teritoriju.

Prema prijedlogu, ovom Uredbom se državama članicama omogućuje pravo odlučivanja po pitanju GMO kultivacije na određenim dijelovima vlastitoga teritorija ili na cjelokupnom teritoriju.

Potom će se održati rasprava o Okviru za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju od 2020. do 2030. godine. Njime se potiče stalni napredak prema niskougljičnom gospodarstvu te konkurentnom i sigurnom energetskom sustavu.

Europska komisija predlaže da se do 2030. godine u EU smanje emisije stakleničkih plinova za 40% ispod razine iz 1990. godine te da udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije do 2030. godine dosegne najmanje 27%.

Glavna rasprava vodit će se o dva pitanja i to o tome koji gospodarski sektori imaju značajan potencijal za doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova te investicijskim potrebama vezano za implementaciju Okvira za klimatsku i energetsku politiku do 2030. godine.

Na sastanku Vijeća Europske unije za okoliš raspravljat će se i o paketu mjera EU za čisti zrak, točnije o predloženim direktivama o ograničenju onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje kao i o smanjenju emisija različitih onečišćujućih tvari u zrak, takozvanoj NEC direktivi kojoj je osnovi cilj zaštita okoliša i poboljšanje zdravlja ljudi.

Na Vijeću će, među ostalim, biti iznesene informacije i o trenutnom stanju vezano uz raspravu o predloženoj izmjeni Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu s ciljem smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica.

Cilj izmjena ove direktive je smanjenje odbacivanja plastičnih vrećica u okoliš, koje za posljedicu ima povećanje onečišćenja okoliša, a posebice mora, te negativno utječe na morske ekološke sustave diljem svijeta. Lagane plastične vrećice, prema prijedlogu Europske komisije, definirane su kao vrećice sa stjenkama debljine manje od 50 mikrona. Prema procjeni Europske komisije, u 2010. godini svaki je građanin Europske unije upotrijebio 198 plastičnih vrećica od kojih je njih 90% bilo laganih. Takve se vrećice rjeđe ponovno upotrebljavaju nego deblje vrećice i češće završavaju odbačene u okoliš što za posljedicu ima povećanje onečišćenja okoliša.

Na Vijeću će se iznijeti i informacije o trenutnom stanju Prijedloga Uredbe o izmjeni Uredbe o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji emisija ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa te o Prijedlogu Odluke Vijeća o sklapanju Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju UN o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz njega proizlaze.Stranica