Započeo 19,4 milijuna kuna vrijedan projekt kontrole invazivnog stabla pajasen

Slika /slike/Vijesti/stablo pajasen.JPG
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisalo je s Europskom komisijom ugovor za projekt „LIFE CONTRA Ailanthus“ kojim se planira uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen.
 
Ukupna vrijednost projekta je 19,4 milijuna kuna, od čega je 60% sufinanciranje Europske Unije.
 
Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Projekt će provoditi Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je četiri i pol godine.
 
Pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) je stablo porijeklom iz istočne Azije, koje se od 18. stoljeća sadilo diljem svijeta za potrebe hortikulture, a danas se smatra jednom od najinvazivnijih biljnih vrsta u Europi. Pajasen istiskuje zavičajnu vegetaciju i smanjuje bioraznolikost, štetnik je u poljoprivredi, izaziva alergiju kod ljudi, te uništava kulturnu baštinu i druge građevine svojim izuzetno jakim korijenovim sustavom.
 
Vrsta se zbog negativnih utjecaja na bioraznolikost, gospodarstvo i zdravlje ljudi nalazi i na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj Uniji. U Hrvatskoj je pajasen široko rasprostranjen, ali posebno ugrožava zaštićena staništa i vrste u Mediteranskoj regiji.
 
Projektom je planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen  u mediteranskoj regiji Hrvatske: u dva područja ekološke mreže Republike Hrvatske (HR2000918 Šire područje NP Krka i HR2001364 JI dio Pelješca) i u gradovima sa povijesnom jezgrom (Ston, Mali Ston i Dubrovnik).
 
Partneri na projektu su Nacionalni Park Krka, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-Neretvanske županije i Vrtlar d.o.o.
 
Glavni očekivani rezultati projekta „LIFE CONTRA Ailanthus“ su poboljšanje statusa očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova, očuvanje kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg širenja invazivne strane vrste, i razvoj nacionalnog protokola. Dodatni ciljevi su poboljšati kapacitete za upravljanje invazivnim vrstama i podići svijest javnosti o negativnom utjecaju invazivnih vrsta na nacionalnoj razini.


FOTO: ​Igor Boršić

Stranica