Zahvaćanje podzemne vode u svrhu korištenja za tehnološke potrebe postrojenja Zdenka-mliječni proizvodi d.o.o. u Velikim Zdencima, Grad Grubišno Polje