Dokumenti

Filtrirajte dokumente:
Od:
Do:
Pronađeno 11357 dokumenata.
07_07_2020_Elaborat_EP_Plis-Maliscak.pdf07.07.2020. | pdf (20217kb) | Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš | OPUO 2020. srpanj - kolovoz
07_07_2020_Informacija_EP_Plis-Maliscak.pdf07.07.2020. | pdf (210kb) | Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš | OPUO 2020. srpanj - kolovoz
07_07_2020_Rjesenje_DC41_Drnje.pdf07.07.2020. | pdf (498kb) | Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš | OPUO 2020. svibanj - lipanj
07_07_2020_Rjesenje_Trajektno_pristaniste_Perna.pdf07.07.2020. | pdf (1328kb) | Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš | OPUO 2020. ožujak - travanj
07_07_2020_Netehnicki_sazetak_AZM.pdf07.07.2020. | pdf (8281kb) | Procjena utjecaja na okoliš | PUO postupci 2020.
07_07_2020_Studija_Knjiga_2_Graficki_prilozi_AZM.pdf07.07.2020. | pdf (69503kb) | Procjena utjecaja na okoliš | PUO postupci 2020.
07_07_2020_Studija_Knjiga_1_Tekstualni_dio_AZM.pdf07.07.2020. | pdf (21213kb) | Procjena utjecaja na okoliš | PUO postupci 2020.
07_07_2020_Informacija_JR_AZM.pdf07.07.2020. | pdf (164kb) | Procjena utjecaja na okoliš | PUO postupci 2020.
06_07_2020_Sazetak_Perutnina.pdf06.07.2020. | pdf (14992kb) | Procjena utjecaja na okoliš | PUO postupci 2020.
06_07_2020_Informacija_o _JR_Perutnina.pdf06.07.2020. | pdf (159kb) | Procjena utjecaja na okoliš | PUO postupci 2020.