Izmjena projekta vjetroelektrane Senj na lokaciji Grad Senj i Općina Brinje