Održivi razvoj

Postoje mnoge definicije održivog razvoja, a jedna od najpoznatijih i najčešće korištenih je ona dana u izvješću Naša zajednička budućnost (Our common future) tzv. Bruntland reportu, Svjetske komisije za okoliš i razvoj 1987. godine:
“Održivi razvoj je razvoj koji udovoljava potrebama sadašnjice pri tom ne ugrožavajući mogućnosti budućih generacija da udovolje svojim potrebama.”

Pitanja okoliša i razvoja usko su povezana i ne mogu biti sagledavana pojedinačno, a održivi razvoj zahtjeva istodoban i balansiran razvoj u nekoliko potpuno međuovisnih dimenzija: društvenoj, gospodarskoj, okolišnoj i političkoj.

U slučaju da su vam potrebne ikone ciljeva održivog razvoja na hrvatskom jeziku (plakati, ikone ciljeva, logo) možete se javiti Službi za održivi razvoj.