Propisi iz područja zaštite mora

Propisi

 
 • Odluka o određivanju Referentnog centra za more (Narodne novine 91/18


Popis međunarodnih ugovora

 
 • Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja
  (Barcelona, 1976.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 
 • Protokol o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova iz zrakoplova
  (Barcelona, 1976.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 
 • Izmjena Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja
  (Barcelona, 1995.)
  Objavljena je u NN-MU br. 17/98 stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 9. srpnja 2004., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 11/04 
 
 • Izmjena Protokola o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova iz zrakoplova ili spaljivanjem na moru 
  (Barcelona, 1995.)
  Objavljena je u NN-MU br. 17/98
 
 • Protokol o suradnji u sprječavanju onečišćavanja s brodova i, u slučajevima opasnosti, u suzbijanju onečišćavanja Sredozemnog mora
  (Malta, 2002.)
  Objavljen je u NN-MU br. 12/03, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 17. ožujka 2004., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 4/04.
 
 • Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju
  (Barcelona, 1994. i Monako, 1995.)
  Objavljen je u NN-MU br. 11/01, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 12. svibnja 2002., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 11/04.
 
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja kopnenim izvorima
  (Atena, 1980.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Protokola od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja kopnenim izvorima i aktivnostima
  (Siracusa, 1996.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol.
 
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja
  (Madrid, 1994.)
  Objavljen je u NN-MU br. 13/17
 
 • Protokol o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora prekograničnim prijevozom opasnog otpada i njegovog odlaganja
  (Izmir, 1996.)
  Republika Hrvatska nije potpisala Protokol.
 
 • Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna 
  (Siracusa, 1996.) 
  NN-MU br. 3/06
 
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera
  (Portorož, 2005.) 
  NN-MU br. 7/08
 
 • Protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja
  (Barcelona, 2008.)
  Objavljen je u NN-MU br. 8/12, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 28. veljače 2013., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 2/13.

Europske direktive, uredbe i odluke:
 
 • ​Direktiva 2008/56/EZ europskoga parlamenta i vijeća od 17. lipnja 2008. kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskoga okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji) (SL L 164/19, 25.6.2008)
 
 • Direktiva Komisije (EU) 2017/845 od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu okvirnog popisa elemenata koje treba uzeti u obzir pri pripremi pomorskih strategija (SL L 125/27, 18.5.2017.)
 
 • Direktiva 2006/7/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kakvoćom vode za kupanje i ukidanju Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4. 3. 2006.); (Direktiva Vijeća 76/160/EEZ od 8. prosinca 1975. o kvaliteti vode za kupanje (SL L 31, 4.3.2006.))
 
 • Odluka komisije (EU) 2017/848 od 17. svibnja 2017. o utvrđivanju kriterija i metodoloških standarda za dobro stanje okoliša morskih voda, kao i specifikacija i standardiziranih metoda za praćenje i procjenu te o stavljanju izvan snage Odluke 2010/477/EU (SL L 125/43, 18.5.2017.)