Zaštita prirode

UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Priroda i dijelovi prirode od interesa su za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu.
Uprava za zaštitu prirode obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikost i georaznolikosti, ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, očuvanje i zaštitu dijelova prirode uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže, izvršavanjem, odnosno osiguravanjem izvršavanja obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa.

 

IGOR KREITMEYER
Pomoćnik ministra za zaštitu prirode
Tel: 01/4866-102
Faks: 01/4866-100
Snježana Starčević, administrativna tajnica
E-pošta: snjezana.starcevic@mzoe.hr