Obnova državne ceste D56, dionica 001 od km 0+000 do km 20+310 (od Drniša do granice Šibensko-kninske županije)