Pogon za preradu proizvoda ribarstva - Poslovni park Karlovac, Logorište, kapaciteta prerade 3,27 t/dan, Općina Barilović