Ministar Slaven Dobrović u Bruxellesu

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/58b3e16a77705.jpg

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović u Bruxellesu sudjeluje na sjednicama Vijeća EU-a. Danas će se održati sjednica Vijeća Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku na kojoj će ministri raspravljati o Paketu za čistu energiju.

Paket sadrži mjere za bržu tranziciju gospodarstva na čistu energiju do 2030. i dalje te donosi mjere koje će to omogućiti.

Ministar će sutra sudjelovati na sjednici Vijeća Europske unije za okoliš na kojemu će tema biti Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika.

 Stranica