Objavljen Poziv “Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje”

Slika /slike/Vijesti/eu financiranje vizual.jpg

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 06.05.2019., dok je krajnji rok za podnošenje prijava 21.12.2020.

 

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“ koji se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“, Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“ bespovratna sredstva će se dodijeliti projektima koji će rezultirati povećanim kapacitetom za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima za divlje životinje.
Predmet poziva je doprinijeti osiguranju odgovarajućeg smještaja i skrbi za jedinke životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima, a koje su:
  • strogo zaštićene zavičajne vrste životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane (osim riba i uz izuzetak onih iz st. 2. čl. 67 Zakona o zaštiti prirode ) i/ili
  • zaplijenjene ili oduzete strogo zaštićene životinje, kao i životinje divljih vrsta zaplijenjene sukladno posebnom propisu kojim se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama.
Svrha (cilj) Poziva je unaprijediti postojeće i uspostaviti nove kapacitete oporavilišta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima.
Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi: najniži iznos 200.000,00kuna najviši iznos 6.000.000,00 kuna, dok je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz KF-a u okviru ovog Poziva 66.000.000,00 HRK.
Prihvatljivi prijavitelji Poziva na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima odnosno pravnim osobama koje obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje i koji su odabrani Odlukom o odabiru oporavilišta za divlje životinje. Popis prihvatljivih prijavitelja naveden je u točki 2.1. Uputa za prijavitelje.
 

Stranica | EU