Odobreni projekti sanacije za još tri odlagališta otpada u Slavoniji

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/567a6a2b5f4a5.jpg

'Gradovima i općinama omogućili smo 100% financiranje projekata sanacije odlagališta otpada. Sredstva smo osigurali iz EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tim modelom trenutno je obuhvaćeno devet projekata za koje smo osigurali više od 170 milijuna kuna' – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović povodom završetka sanacije odlagališta otpada u Semeljcima i odobrenja projekata sanacije odlagališta u Feričancima, Đurđenovcu i Donjim Andrijevcima.

Ministarstvo je 85% sredstava osiguralo iz EU fondova, a ostatak od 15% u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tako je gradovima i općinama u potpunosti osigurano financiranje projekata sanacija odlagališta otpada. Tim modelom financiranja obuhvaćeno je devet projekata. Odobrena je sanacija odlagališta Strm breg u Općini Feričanci vrijedna 2,9 milijuna kuna, Teodorovac u Đurđenovcu vrijedna 5,6 milijuna kuna i Alabarica u Donjim Andrijevcima vrijedna 4,4 milijuna kuna.

Sanacija odlagališta Stara ciglana u Općini Semeljci započela je početkom 2015. i stajala je 1,8 milijuna kuna.

U tijeku su radovi na sanaciji odlagališta otpada Trebež u Samoboru vrijedni 65 milijuna kuna i Filipovica u Osijeku vrijedni 5,8 milijuna kuna. Kraj radova na sanaciji Filipovice očekuje se početkom 2016., a Trebeža krajem iste godine.

U prvom kvartalu 2016. započet će radovi na sanaciji odlagališta otpada u Rešetarima koji su procijenjeni na 21 milijun kuna. U postupku odobrenja su projekti sanacije odlagališta otpada Papuk u Vinkovcima, koja je procijenjena na 47 milijuna kuna, i sanacije odlagališta Donji Picudo u Umagu, koja je procijenjena na 17,2 milijuna kuna.

Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u Hrvatskoj je registrirano tristotinjak odlagališta otpada, od kojih je više od pola sanirano.

Sva odlagališta otpada u Hrvatskoj sanirat će se i zatvoriti u roku od godinu dana po otvaranju centara za gospodarenje otpadom za pojedine županije. U planu je gradnja 13 centara za gospodarenje otpadom čija je gradnja procijenjena na 5 milijardi kuna.

Ljetos je s probnim radom započeo CGO Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji. S probnim radom uskoro kreće i CGO Kaštijun u Istarskoj županiji. Raspisani su natječaji za izvođače radova na gradnji tri centra, za još jedan centar natječaj će se raspisati uskoro, a u pripremi je dokumentacija potrebna za prijavu za EU sufinanciranje za još šest centara.

 Stranica