Pomoćnica Kos: Donošenjem paketa vodnih zakona osiguran okvir za provedbu cjelovite vodnokomunalne reforme

  • Slika /slike/Vijesti/190920 vodkom 2.JPG
  • Slika
  • Slika

Danas u Opatiji završava trodnevna konferencija VODKOM 2019 koja je okupila glavne dionike u sektoru vodnih usluga. U fokusu konferencije su zakoni koji su stupili na snagu u srpnju 2019. godine - Zakon o vodama, Zakon o vodnim uslugama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Pomoćnica ministra za vodno gospodarstvo i zaštitu mora Elizabeta Kos naglasila je kako je „donošenjem paketa vodnih zakona osiguran pravni okvir za provedbu cjelovite vodnokomunalne reforme u Republici Hrvatskoj“.

„Tu se prije svega moram osvrnuti na Zakon o vodnim uslugama koji je novi, reformski zakon. Kao posljedica primjene novog zakona očekuje se bolja kvaliteta usluge, ali i veća priuštivost cijene vodnih usluga za građane. Zakon će donijeti poboljšanje pristupa javnoj vodoopskrbi i odvodnji uz istovremeno zadržavanje antiprivatizacijskog koncepta u vodnom sektoru kao jedne od temeljnih odrednica vodne politike Republike Hrvatske“, rekla je Kos.

Istaknula je kako je priključenje na sustave javne vodoopskrbe omogućeno za 94% ukupnog stanovništva. Međutim, Kos je ukazala i na izazove s kojima se suočavaju, a riječ je o gubicima iz vodoopskrbnih sustava. Stoga su, u cilju provedbe mjera za smanjenje gubitaka, Hrvatske vode Planom upravljanja vodama za 2019. godinu osigurale 100 milijuna kuna za sanaciju gubitaka.

Vodnogospodarske projekte sufinancirane sredstvima EU predstavio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Protekle godine bile su obilježene značajnim ulaganjima u vodno-komunalnu infrastrukturu te se aktivna uključenost EU fondova u sektoru vodnih usluga očekuje sve do 2023. godine.

Do sada su u okviru aktualnog Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ odobrena 44 vodnokomunalna projekta ukupne vrijednosti 18,3 milijardi kuna, od čega EU sufinanciranje iznosi 10,3 milijardi kuna.

 Stranica