Potpisani ugovori za projekte obrane od poplave Karlovca i Ogulina

Slika /slike/Vijesti/29.11.2019. Karlovac nasip.jpg

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina“ potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i voditelj Sektora zaštite od štetnog djelovanja voda iz Hrvatskih voda Marko Veselčić u petak, 29. studenoga, u Karlovcu.

Projekt je vrijedan 186,1 milijuna kuna s PDV-om od čega 158,2 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva (85 %) dok će 27,9 milijuna kuna osigurati Hrvatske vode. Razdoblje provedbe projekta je do 2023. godine.

Projekt se sufinancira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." gdje je Republici Hrvatskoj za projekte jačanja sustava upravljanja katastrofama na raspolaganju 215 milijuna eura bespovratnih sredstava.

EU projekt Ogulin obuhvaća izgradnju retencijsko-zahvatne građevine Ogulin s pripadnom zaštitom postojeće željezničke pruge Zagreb-Rijeka te zaštitu okolnih ribnjaka i čišćenje Đulinog ponora.

Ovim projektom će se smanjiti poplavni rizici grada Ogulina. Ublažit će se vodni valovi velikih voda tog područja, a čišćenjem Đulinog ponora povećat će se protočnost. Kombiniranjem dviju navedenih mjera smanjila bi se potencijalna godišnja prosječna šteta od poplava sa 102,7 milijuna kuna na 35,3 milijuna kuna, a projekt predstavlja prvu fazu sveobuhvatnog projekta obrane od poplava grada Ogulina.

U Karlovcu je ujedno potpisan i Ugovor o građenju za projekt „Izvođenje radova na izgradnji nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac na području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj " između Hrvatskih voda i izvođača Swietelsky d.o.o.

Ugovorom o građenju predviđena je gradnja 3.365 metara nasipa ukupne vrijednosti 47,9 milijuna kuna s PDV-om, a rok izvođenja je dvije godine.

Radovi na nasipima su nastavak provedbe „Projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe- karlovački i sisački dio“ te predstavljaju Mjeru 4 u projektu.

Župan Karlovačke županije Damir Jelić zahvalio je svima koji su svojim trudom doprinijeli da dođe do potpisivanja ovih vrijednih ugovora koji predstavljaju značajan pomak na projektima obrane od poplava gradova Karlovca i Ogulina i njihove okolice.

Ministar Ćorić je istaknuo kako je ovo „najbolji mogući primjer kako treba izgledati svaka realizacija projekata u RH“.

 Stranica