Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom nema alternative

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/54e70ea2d917e.jpg

'Vrijednim sirovinama i resursima treba upravljati u maniri dobrog gospodara. Suprotno tome, posljednjih desetak godina bacalo ih se i zakopavalo na odlagališta. Na taj je način na hrvatska odlagališta bačeno i zakopano 5 milijardi kuna. Zato želimo cjeloviti sustav gospodarenja otpadom i to je prioritet bez alternative. Važan dio tog sustava je i odvojeno prikupljanje otpada koju su dužni osigurati gradovi i općine, a spremnici na kućnom pragu moraju postati standard u svim gradovima i općinama' – istaknuo je ministar Zmajlović na Konferenciji 'Zaštita okoliša i održivo gospodarenje resursima' održanoj u Zagrebu.

Ministar Zmajlović naglasio je da je gospodarenje otpadom jedno od prioritetnih pitanja kojima se u ovom trenutku u Hrvatskoj bavimo. To je gospodarsko pitanje, pitanje stvaranja radnih mjesta i racionalnog gospodarenja vrijednim sirovinama i resursima i pitanje kvalitete života.

Hrvatska je zacrtala - do kraja 2018. godine uvesti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. Tradicionalni linearni sustav gospodarenja otpadom kakav sada imamo počiva na principu uzmi-napravi-baci: sirovine iskopavamo ili uvozimo, proizvode proizvedemo, iskoristimo i bacimo.

Za razliku od toga, cjeloviti sustav gospodarenja otpadom je cirkularan. Temelji se na tomu da otpad jedne industrije postane sirovina druge.
Prioritetni ciljevi koje smo zacrtali i u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, a proizlaze i iz pristupnih pregovora s Europskom unijom su uvođenje primarne selekcije, izgradnja centara za gospodarenje otpadom, sanacija i usklađivanje postojećih odlagališta otpadom i zatvaranje neusklađenih.

Kako bi se ispunio jedan od ciljeva, u srpnju jedinice lokalne samouprave moraju uvesti primarnu selekciju. To znači da se građanima mora omogućiti razdvajanje otpada na kućnom pragu kako bi sustav zaživio u praksi. U nekim sredinama to će biti jedna ili više dodatnih kanti ispred kuće, negdje će to biti posebne vreće, neke komponente za recikliranje odlagat će se u posebne spremnike na zelenim otocima ili u reciklažnim dvorištima.Stranica