Završen projekt „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“

Slika /slike/Vijesti/191218 Zavod 1.jpg
Rezultati projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ kojega je provelo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike predstavljeni su danas u Europskom domu u Zagrebu.
 
Projekt se provodi od siječnja 2017. godine te je financiran u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Ukupna vrijednosti projekta je  8.397.154,91 kn, od čega su bespovratna EU sredstva 7.108.979,17 kn. Preostalih 15 % osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Rezultat projekta su 11 prijedloga Planova upravljanja za više od 20 vrsta (neki planovi se odnose na više sličnih vrsta)- i to vuka, risa, zlatovrane, surog orla, bjeloglavog supa, ptica cjevonosnica, čovječje ribice, riječne kornjače, vrste roda Salmo - pastrve, svijetlicu i kapelsku svijetlicu, leptira livadnih plavca.
Plan upravljanja (s akcijskim planom) kao jedan od važnih koraka u očuvanju strogo zaštićenih vrsta predstavlja svojevrsne upute o tome što konkretno treba poduzeti kako bi se dugoročno osiguralo očuvanje ugroženih vrsta uz što skladniji suživot sa svim korisnicima prostora. U tu svrhu, participativnim se pristupom koji podrazumijeva uključivanje svih ključnih dionika povezanih s problematikom očuvanja pojedine vrste razrađivalo i definiralo ključne probleme, ciljeve, prioritete, mjere i aktivnosti.
 
Kako bi se podigla svijest javnosti te razina informiranja o potrebama i načinima očuvanja strogo zaštićenih vrsta u Hrvatskoj, u sklopu projekta je izrađena brošura o bioraznolikosti na Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne osobe. To je ujedno i prva publikacija na Brailleovom pismu s podacima o stanju prirode na području cijele Hrvatske.
 
Projekt također doprinosi provedbi politike EU o zaštiti okoliša čiji je bitan dio zaštita prirodnih resursa, koji se, između ostalog, osiguravaju i izradom i provedbom Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama.

Stranica