Izmjene i dopune zahvata sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška - smanjenje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (22 100 ES) i dogradnja sustava vodoopskrbe aglomeracije Nova Gradiška