Samostalni sektor za pravne poslove

  • Samostalni sektor za pravne poslove
Igor Vuković, načelnikm sektora
Tel: 01 3717 932
Faks: 01 3717 149
E-pošta: igor.vukovic@mzoe.hr