Izdana rješenja za izmjenu ili dopunu rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i rješenja o okolišnim dozvolama