Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i okolišnim dozvolama koja su ukinuta ili su prestala važiti