Zahtjevi za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za nova postrojenja

Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije na lokaciji Biljane Donje, Grad Benkovac
Objedinjena proizvodnja papira, kartonske ambalaže i višeslojne ljepenke s fleksotiskom i konfekcioniranje komercijalne i transportne ambalaže u postrojenju u industrijskoj zoni 'Trnovača', Grad Slatina
Postrojenje za uzgoj kokoši nesilica 'Lukač' na području Ivanić-Grada
Plinska termoelektrana-toplana Slavonski Brod
Farma za tov pilića s bioplinskim postrojenjem, Općina Kotoriba
Bioelektrana - toplana (BE-TO) na šumsku biomasu u Velikoj Gorici
Postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica kapaciteta 144.000 jedinki na području Općine Sveti Đurđ
Farma za tov svinja Bobota
Farma za tov svinja Pačetin
Centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica
Rekonstrukcija i izgradnja farme za proizvodnju prasadi i tov 'Ovčara' na području grada Vukovara
Sinteza SM2 - dogradnja API pogona u Savskom Marofu, Pliva Hrvatska d.o.o.
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina gora u Karlovcu
CROATON - tvornica za proizvodnju i oporabu materijala u graditeljstvu
Farma za tov svinja Sokolovac, Općina Kneževi Vinogradi
Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije na lokaciji Lučino Razdolje
TE Koprivnički Ivanec na drvnu biomasu
Farma svinja Gaj, Općina Draž
Farma svinja Haljevo, Općina Čeminac
Tvornica hidrauličnih veziva 'Brčić Fassa', Kruševo
Kepol-terminal d.o.o., Zadar