Pogon za preradu plastike i gume kapaciteta 9 t/dan u Industrijskoj zoni k.o. Štikada, Općina Lovinac