Nacrti Prijedloga Zakona o zaštiti zraka i Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja na e-savjetovanju

Slika /slike/Vijesti/E-savjetovanja.jpg

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike danas je na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanje pokrenulo savjetovanja o Nacrtu Prijedloga Zakona o zaštiti zraka i Nacrtu Prijedloga Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Prijedlog Zakona o zaštiti zraka na sveobuhvatan način uređuje pravni okvir koji će omogućiti donošenje nacionalnih podzakonskih propisa u cilju provedbe svih relevantnih EU propisa kojima se regulira područje zaštite zraka. Nadalje, olakšat će primjenu propisa u području zaštite zraka, vezanih uz izradu planskih dokumenata, praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka, mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka, izvještavanje o kvaliteti zraka i razmjeni podataka, djelatnost praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak, informacijski sustav zaštite zraka, financiranje zaštite zraka, upravni i inspekcijski nadzor.

Prijedlogom Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja određuju se nadležnost i odgovornost za ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja, dokumenti o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, emisije stakleničkih plinova, praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova, sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova, sektori izvan sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, Registar Unije, tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, financiranje ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, informacijski sustav, upravni i inspekcijski nadzor. U cilju omogućavanja neposredne provedbe uredbi i odluka Europske unije, ovaj Prijedlog Zakona preuzima utvrđena nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za neposrednu provedbu akata Europske unije, te utvrđuje nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, upravni i inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe za neposrednu provedbu novih akata Europske unije.

e-Savjetovanja su otvorena 30 dana (do 10. srpnja 2019. godine) tijekom kojih zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Ministarstva. e-Savjetovanja su dostupna na mrežnim poveznicima:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11048, https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11078.Stranica