Započeli radovi na izgradnji Centra za posjetitelje Poklon u PP Učka

  • Slika /slike/Vijesti/Centar za posjetitelje Poklon (1).jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Radovi na rekonstrukciji i obnovi postojeće gospodarske zgrade te izgradnji višenamjenske zgrade i izložbenog centra vrijedni su 15.860.577,88 kuna (s PDV-om), a trajat će 16 mjeseci.

Započeli su radovi na izgradnji „Centra za posjetitelje Poklon“ u Parku prirode Učka. Rekonstrukcijom i prenamjenom postojeće gospodarske zgrade na Poklonu formirat će se dva funkcionalna sklopa – Centar za posjetitelje i gospodarski dio zgrade koji će služiti za potrebe Javne ustanove Park prirode Učka, a koja će činiti jedinstvenu prostorno-funkcionalnu cjelinu. U samom Centru će se opremiti izložbeni prostor (interpretacijski postav), suvenirnica te višenamjenski edukacijski prostor i dvodijelna dvorana, dok će u gospodarskom dijelu biti uredi JU PP Učka.

Radovi na izgradnji Centra za posjetitelje Poklon vrijedni su 15.860.577,88 kuna (s PDV-om), a trajat će 16 mjeseci, odnosno do ožujka 2020. godine.

„Kada bude dovršen, Centar će predstavljati središnje mjesto za prihvat posjetitelja Parka prirode Učka, kao i središnje mjesto prezentacije i interpretacije prirodne i s njome povezane kulturne baštine Učke i Ćićarije. Osim samog unutarnjeg uređenja, predviđeno je i uređenje vanjskog prostora na kojem će se, između ostalog, nalaziti i punionica za električna vozila te igralište za djecu“, izjavio je Egon Vasilić, ravnatelj Javne ustanove Park prirode Učka.

Centar za posjetitelje, uz izgradnju volontersko-informacijskih centara u Rovozni, Podmaju i Lovranskoj Dragi i interpretacijskog centra u nekadašnjoj školi Šušnjevica, ključni je infrastrukturni zahvat koji će se realizirati u sklopu EU sufinanciranog projekta Učka 360°. Ukupna vrijednost Projekta Učka 360˚ je 49.907.256,75 kuna, od čega su 38.541.982,09 kuna ukupni prihvatljivi troškovi. Projekt sufinanciraju Europska unija s 32.760.684,77 kuna bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 3.449.711,97 kuna, dok  su ostatak sredstava prihvatljivih troškova osigurali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike iz državnog proračuna i partneri u provedbi projekta – Općina Kršan i udruga BIOM.

 „Cilj ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu naših zaštićenih područja jest doprinijeti atraktivnosti njihovih ponuda, ali i privući posjetitelje s interesom za upoznavanje prirodnih i kulturnih vrijednosti lokalnih područja, s minimalnim negativnim utjecajem na okoliš. Osim toga, želja nam je potaknuti intenzivnije uključivanje lokalne zajednice u ponudu parkova, a kako bi oni u potpunosti ispunili svoju funkciju generatora lokalnog razvoja“, rekao  je ministar zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislav Ćorić.

Projektu Učka 360° dodijeljena su bespovratna sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Predviđeno trajanje Projekta je 45 mjeseci, odnosno do travnja 2021. godine.Priopćenja za javnost | EU